Cílem předmětu je seznámit posluchače s konkrétní problematikou bádání pomocí digitálních nástrojů různého druhui