Studenti se seznámí se základními aspekty vývoje architektury v 19. a 20. století. Přednášky a k nim doplňující cvičení (v terénu před originály) jsou koncipovány chronologicky od klasicismu přes jednotlivé formy historismu, secesi, funkcionalismus po formy bydlení ve 20. století. Důraz bude kladen na regionální specifika, na německy hovořící architekty (Lossow a Kühne, Rudolf Bitzan, Heinrich Lauterbach, Max Kühn a další) či působení skupiny Sial.