Předmět si klade za cíl studenty seznámit se základnímy typy nanomateriálů a jejich funkcionalizacemi pomocí chemických reakcí.