Cvičení je postaveno na prohloubení probírané látky prostřednictvím četby související vybrané literatury, její prezentaci a následné diskusi.