Smyslem kurzu je příprava studentů na zpracování textu diplomové práce z hlediska formálního i obsahového. Studenti budou seznámeni se základními analytickými postupy, formálními náležitostmi práce a zásadami citování odborné literatury. Budou též upozorněni na možná úskalí a problémy. Důraz bude položen na vymezení problému a strategie vyhledávání relevantních informací z různých informačních zdrojů.