Cílem semináře je připravit studující na adekvátní zpracování odborného textu jak na úrovni seminárních prací, tak na úrovni bakalářské práce. Studující budou seznámeni se základními technikami a pravidly čtení a psaní odborného textu. Naučí se vyhledávat a kriticky hodnotit informační zdroje a správně používat citační aparát. Budou schopni formulovat cíl práce a zvolit adekvátní metodologické prostředky k jeho dosažení. Osvojí si dovednost logicky a přehledně strukturovat text.