Kurz seznámí studující jak s teoretickým vymezením studia etnických, kulturních a náboženských minorit, tak s vybranými etnickými, kulturními a náboženskými menšinami na území ČR i v širším evropském kontextu. Kurz bude rozdělen do dvou částí, teoreticko-propedeutického bloku a prakticko-deskriptivní části. V prvním z těchto bloků bude pozornost věnována vymezení klíčových pojmů (kultura, identita, etnicita a etnikum, národ a nacionalismus, rasa a rasismus atd.) a seznámení se základními modely interetnické a interkulturní koexistence. Druhý blok bude věnován problematice židovské, romské, vietnamské a muslimské minority v ČR a v Evropě.