Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní představu o politické a ekonomické antropologii jako subdisciplíně sociální (kulturní) antropologie a sociologie, o jejích možných aplikacích při studiu současných společenských procesů a dynamiky vývoje soudobé společnosti. Studující se seznámí s možnými teoretickými východisky pro zkoumání vztahů mezi ideologií, mocí, ekonomikou a politikou v současných společnostech.Teoretický výklad bude opřen o vybrané případové studie.