Cílem kurzu je uvedení do problematiky sociální a kulturní antropologie jako společenské vědy reflektující člověka jako sociální a kulturní bytost. Kurz přiblíží studentům vybraná klíčová témata této vědní disciplíny a vybrané univerzální kulturní fenomény; studující si osvojí klíčové pojmy z teorie oboru (kultura, enkulturace, kulturní relativismus, etnocentrismus atd.). V průběhu seminářů budou studenti znalosti z přednášek aktivně prohlubovat a procvičovat na příkladech a při práci s literaturou, případně filmovými ukázkami.