Kurz je zaměřen na seznámení studentů se základními problémy archivnictví, mj. spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízením, strukturou archivnictví v ČR, ochranou a využitím archiválií aj. V jeho rámci se uskuteční i exkurze do některých vybraných archivů.