Posluchači budou seznámeni s politickým, hospodářským, sociálním a kulturním vývojem Československa od konce 2. světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, a to v potřebném kontextu dějin obecných. Pozornost bude mj. věnována specifickému charakteru třetí republiky (1945-1948), mocenskému nástupu KSČ, radikální proměně čs. státu a společnosti po únoru 1948, nejvýznamnějším politickým krizím (1953, 1956, 1968/69), perzekuci skutečných i potencionálních, resp. vykonstruovaných odpůrců režimu či formám působení protirežimního odboje a opozice. Analyzována pak bude příčina pádu komunistického režimu v roce 1989.