Kurz je věnován politickému a společenskému vývoji ve středoevropských zemích, které se po skončení druhé světové války ocitly v sovětském bloku, tedy v Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické republice, resp. do r. 1949 Sovětské okupační zóně Německa. Pozornost je zaměřena především na období krizí režimů, které některé z těchto zemí zachvátily často ve stejnou dobu, jako tomu bylo v roce 1956 a v roce 1968. Cílem je porovnávat vývoj v jednotlivých středoevropských státech sovětského bloku a sledovat jeho dopady na vnitropolitickou situaci ostatních zemí. Přednášky: 1) Formování sovětského bloku v rámci bipolarizujícího se světa po skončení druhé světové války, charakteristika komunistických systémů v jednotlivých zemích střední Evropy a jejich specifika. 2) Rok 1953 - první krize komunistického systému po smrti J. V. Stalina, lidové povstání v NDR, demonstrace proti dopadům měnové reformy v Československu. 3) Rok 1956 - XX. sjezd KSSS a částečné odhalení stalinských zločinů, dělnické bouře v Polsku a nástup Władysława Gomułky k moci, maďarská revoluce a její násilné potlačení, československý rok 1956, dopad polských a maďarských událostí. 4) Porovnání politického a společenského vývoje ve středoevropských zemích sovětského bloku po roce 1956, působení tzv. revizionismu, dopady proměn sovětské vnitřní i zahraniční politiky. 5) Československé reformní hnutí v roce 1968 a jeho ohlas v ostatních komunistických zemích střední Evropy, polský "Březen" 1968, studentské demonstrace v Polsku odehrávající se na pozadí vnitřního boje uvnitř Polské sjednocené dělnické strany. 6) Porovnání politického a společenského vývoje ve středoevropských zemích sovětského bloku v 70. a 80. letech, působení tzv. Brežněvovy doktríny, dopad gorbačovských reforem v 2. polovině 80. let, opoziční hnutí v komunistických zemích střední Evropy v 70. a 80. letech a jejich spolupráce, helsinský proces a jeho vliv na občanská hnutí. 7) Rozpad komunistického systému v roce 1989. Cvičení: Cvičení jsou věnována prezentaci referátů na dílčí témata, seznámení s dobovými prameny a memoárovou literaturou a jejich interpretaci.