Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických znacích, typických architektonických prvcích a nejvýznamnějších stavebních památkách na našem území. Výklad bude doplněn bohatým obrazovým materiálem a podle možností vycházkami a exkursemi do terénu.