Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základních etap vývoje evropské kultury s důrazem na podstatné souvislosti a návaznost na současnou kulturu. V centru pozornosti bude výtvarné umění, architektura, užité umění a životní styl ve vybraných etapách kulturních dějin.