Didaktický kurz navazuje na studijní předmět Didaktické dovednosti pro společenské vědy 1. Náplň seminářů odpovídá požadavkům Rámcově vzdělávacích plánů pro II. stupeň ZŠ a zaměřuje se na především na oblasti vztahu ke státnímu zřízení a jeho hospodářství, dále etické, multikulturní a environmentální výchovy. Semináře především upevní a prohloubí didaktické dovednosti. Student si vyzkouší potřebné didaktické postupy z pozice žáka a skrze praktické ukázky si je nacvičí.