Studenti získají množství nezbytných informací o komunikaci mezi lidmi a naučí se je v praxi uplatňovat.