Cílem kurzu je seznámit studenty s metodologií dějin kultury a dějin umění, s periodizacemi, ikonografií a architekturou dějin umění od starověku po moderní dobu. Důraz výkladu je kladen také na interpretaci výtvarného umění a na dějiny kultury a umění v učitelské praxi. Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující studiem odborných textů prohlubujících dílčí témata z přednášek uplatní znalost terminologie a komplexního odborného vyjadřování i kritické myšlení.