Cílem předmětu je, aby posluchači pochopili okolnosti politického převratu v roce 1989, získali přehled o politické a ekonomické transformaci v devadesátých letech a aby znali nejvýznamnější osobnosti demokratického Československa a nově vzniklé České republiky. Studenti by se také měli orientovat v oblasti české zahraniční politiky.