Cílem přednášky je, aby se posluchači seznámili s národnostními a etnickými menšinami dvou sousedů: Polska a Německa. Představen bude nejen historický vývoj konkrétní národnostní menšiny v rámci daného státu, ale i její aktivity v kultuře, politice nebo médiích. Studenti by měli získat solidní orientaci o národnostních menšinách v Polsku a v Německu. Získané vědomosti mají posluchačům posloužit při analýzách a komparacích národnostních problémů v Evropě i mimo ni.