V předmětu se studenti seznámí se základy farmakologie, požadavků na nosiče léčiv, jejich přípravy, rozdělení a se základy schvalovacího procesu. Dále bude rozvíjena znalost farmakokinetiky, přípravy a hodnocení materiálů pro nosiče léčiv zejména pro tkáňové inženýrství a regenerativní medicínu.