FAE je kurzem, jenž je koncipován jakožto úvod do filosofie a etiky jakožto specifickým způsobem myšlení. Cílem je během jednoho semestru zprostředkovat studentům základní znalosti z oblasti filosofických schémat, ze kterých se utvářela etická východiska současné společnosti. Součástí kurzu je problematika cílů a motivů lidského jednání, morálních kodexů apod.