Kurz je koncipován jako úvod do oborové didaktiky výchovy k občanství a základů společenských věd. Cílem předmětu je během jednoho semestru seznámit studenty se vzdělávacím kurikulem a specifiky výchovně-vzdělávacích cílů výchovy k občanství a základů společenských věd. Frekventanti kurzu budou dále obeznámeni s potřebnými klíčovými kompetencemi a jejich rozvojem ve vzdělávání.