Posluchači se v rámci kurzu seznámí s celkovým vývojem sklářské a bižuterní tvorby od antiky do moderní doby. Pozornost bude věnována vývoji jednotlivých odvětví sklářské a bižuterní výroby s hlavním zaměřením na české země. Dějiny skla a bižuterie budou zároveň chápany a prezentovány jako součást vývoje hmotné kultury v evropském kontextu. Výuku doplní odborná exkurze do vybrané sklárny nebo sbírkové instituce v Libereckém kraji.