Kurz ve své první části (sedm prvních přednášek) seznámí studenty s etikou jakožto praktickou filosofickou disciplínou, a jejím mezioborovým přesahem. Budou zde proto představeny hlavní etické koncepce a jejich argumentace. Na tuto první část kurzu plynule naváže oblast aplikované etiky (applied ethics, practical ethics) v širším kontextu společenských věd. Přednášky této praktické části kurzu budou doplněny semináři s ukázkami současné praxe v otázkách aplikované etiky.