Kurz je věnován vybranému tématu z novějších dějin. Jako příklad uvádíme kurz Holocaust - tzv. konečné řešení židovské otázky. Jeho cílem je seznámit studující s problematikou holocaustu. Nastíněny budou jak základní mezníky uskutečnění procesu tzv. konečného řešení židovské otázky, tak i současná diskuze a trendy ve výzkumu šoa. Pozornost bude věnována i otázce poválečné retribuce a antisemitismu.