Kurz je věnován vybranému tématu ze starších dějin. Kurz je věnován vybranému tématu ze starších dějin. Seminář představí studujícím možnosti výzkumu knihy jako historického pramene. Kromě výkladu k dějinám knihy (v českém historickém prostředí) se studující aktivně podílejí na katalogizaci starých tisků z bývalé františkánské knihovny v Hejnicích, nyní v depozitu Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde se také konají semináře.