Speciálněpedagogické praktikum 2 se realizuje v zařízeních, která se zaměřují na dospělé a seniory se speciálními potřebami formou aktivní účasti studenta na akci/akcích pořádané tímto zařízením v předepsaném rozsahu hodin. Zařízení a akci/akce volí studující po konzultaci s vyučujícím dle svých možností a preferencí. Speciálněpedagogické praktikum může být realizováno např. v rámci rekondičního pobytu, tematicky zaměřeného dne (např. sportovně, umělecky, na trénování paměti), exkurze či výletu pro dospělé, resp. seniory se speciálními potřebami apod. Praktikum umožňuje studujícím ověřit si své schopnosti v přípravě a zajištění programů pro jedince se speciálními potřebami a aplikovat teoretická východiska do praxe.