Osvojit si: přípravu biologického materiálu. Kvalitativní testy sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin. Detekce vitamínů. Základní metody izolace v biochemii (extrakce, chromatografie).