Předmět systematicky seznamuje posluchače se základní problematikou etiky v souvislosti s jejich budoucí odborností. Důraz bude kladen na současnou problematiku zvláště v oblasti aplikované etiky, koncepce morálního vývoje, zkoumání vlivu výchovy a vzdělání či sociální determinace na mravní charakter jedince a reflexi etiky jako jednoho z nástrojů vzdělávání. Výuka bude realizována formou dvouhodinových bloků (celkem 7 přednášek).