Hlavním cílem historického semináře je prohloubení znalosti základních metod práce historika a s jejich aplikací v praxi. Jako příklad uvádíme seminář Orální historie.