Cílem předmětu je seznámit studující s nejrůznějšími druhy pramenů, se kterými je historik během své práce konfrontován. Stěžejní pozornost je věnována pramenům k soudobým dějinám. Zvláštní důraz je kladen na specifické prameny pro toto období (média, fotografie, filmové záznamy, rozhovory získané metodou orální historie etc.). V rámci cvičení se studující učí vybrané prameny kriticky analyzovat, komparovat a syntetizovat s dalšími zdroji informací (odborná literatura etc.).