Cílem předmětu je seznámení s hlavními skupinami sinic, řas, suchozemských rostlin, hub a houbovitých organismů a s jejich vztahy s biotickými a abiotickými složkami prostředí. Probírána bude fylogeneze rostslin a hub. U vybraných skupin - základní charakteristika, způsob rozmnožování, výskyt, ekologický význam, systém a typické a/nebo důležité zástupce. Základních anatomické a morfologické znaky, charakteristika a funkce rostlinných orgánů, pletiv a základní typy květenství a plodů. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém nebo trvalém materiálu typické zástupce probíraných skupin. Součástí bude mikroskopické pozorování sinic, řas a hub a určování rostlin během praktik v terénu.