Cílem kurzu je seznámení s diverzitou rostlin a vzájemnými vztahy jednotlivých skupin. Probírán bude systém rostlin v průběhu evoluce: zelené řasy, mechorosty, ryniové rostliny, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny a jejich základní charakteristika, výskyt, ekologický význam, systém a typičtí zástupci. Náplní praktických cvičení bude demonstrace živého materiálu typických zástupců probíraných čeledí. Dále exkurze do Botanické zahrady v Liberci, která bude zaměřená na systematiku, diverzitu a rozšíření rostlin na Zemi.