Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se současnými poznatky a trendy v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Studenti budou uvedeni do problematiky, seznámeni s klíčovými tématy tkáňového inženýrství (materiály vhodné pro použití v TE, buňky a jejich úloha, biologicky aktivní látky, hodnocení materiálů). Následně budou tyto principy probírány na vybraných tkáních: hojení ran a náhrady kůže, regenerace nervové tkáně, kostní náhrady a náhrady chrupavky, chirurgické nitě. Součástí kursu je dále přednáška týkající se legislativy zdravotnických prostředků a základy moderních biotechnologií. Předmět doplňuje souběžně přednášený předmět KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.