Cílem předmětu je seznámit studenty se základní chronologickou linkou vývoje dějin umění v českých zemích od středověku po závěr baroka, nastínit možnosti metodologických přístupů, uvést do problematiky vztahů umělec-zadavatel a s proměnu role umělce ve vymezeném období.