Kurz navazuje na předmět Dějiny skla a bižuterie I. Cílem je seznámení s celkovým vývojem sklářské a bižuterní výroby od roku 1918 do současnosti. Pozornost bude věnována vývoji jednotlivých odvětví sklářské a bižuterní výroby s hlavním zaměřením na české země a přihlédnutím k severočeské výrobní oblasti. Dějiny skla a bižuterie budou chápány a prezentovány nejen jako součást vývoje dějin hmotné kultury, ale i jako specifický společensko-kulturní fenomén, a to v rámci českých hospodářských a sociálních dějin s přihlédnutím k dějinám podnikatelů, regionálním dějinám a dějinám vědy a techniky.