Předmět se zabývá základy analogové a číslicové elektroniky na výkladu funkce, vlastností a aplikace základních prvků (pasivní součástky, tranzistory bipolární a unipolární, operační zesilovače, hradla a klopné obvody) a nejjednodušších obvodů (zesilovač, oscilátor, registr, čítač, paměť). Dále je představen proces analogově-digitálního a digitálně-analogového převodu (ADC a DAC) z hlediska hardwarové realizace. Studenti jsou také seznámeni se základními typy snímačů. V závěru kurzu se studenti seznámí s využitím mikrokontroleru v měřícím řetězci.