Cílem předmětu je seznámit studenta s modelem obecné komunikace, se specifikami odborné a mezilidské komunikace. Pomocí praktických ukázek se posluchač naučí vyhledávat informace potřebné pro komunikaci. Dále bude schopen připravit odborný text i odbornou prezentaci ústní, naučí se zásady odborné diskuse. Student pronikne do komunikace firemní, naučí se základy obchodní komunikace, komunikace v týmu a krizové komunikace.