Příprava a řízení projektů je úvodem do složité problematiky tvorby a řízení projektu (produkt a služba). Předmět se věnuje fázi iniciace a přípravy projektu. Zahrnuje základní definice a systémové procesy, jako jsou řízení v čase, nákladech, personální, atd.