Předmět je zaměřen na obchod s textilními vlákny (charakter pohybu cen na tuzemském a světovém trhu, vláknařské bursy), na identifikaci textilních vláken v polotovarech a hotových výrobcích - tzn. identifikaci vláken ve směsích a v textilních výrobcích se vzhledovými úpravami. Dále se předmět zabývá správným označením vlákenné suroviny v textilním zboží (jsou vysvětleny zvyklosti v označování textilní suroviny v tuzemském a dováženém textilním zboží a aktuální požadavky na označování textilních vláken). Předmět vysvětluje vztah mezi vlákenným složením textilního zboží, jeho vlastnostmi a údržbou. Zabývá se také BIO a ECO textilními výrobky. Učí typologii délkových (jejich charakteristiku a názvosloví efektních přízí) a netkaných textilií.