Předmět je koncipován s ohledem na profil absolventa oboru Textilní návrhářství. Student absolvující předmět se umí orientovat v problematice plošného textilního zboží (tkaniny, pleteniny), kůží a usní i galanterie. Umí identifikovat jednotlivé materiály a správně je pojmenovat. Dále dokáže správně identifikovat a pojmenovat vybrané skupiny konečného textilního produktu (ložní prádlo, přikrývky, koberce, stolní prádlo, pokrývky hlavy a další). Student získá prostřednictvím zbožíznaleckých katalogů zahrnujících širokou škálu (řádově několik set) reálných vzorků praktické zkušenosti v oblasti omakových a vzhledových charakteristik. Důležitou součástí výuky je také problematika neverbální komunikace vyjádřené oděvem.