Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na jakost a její zabezpečení. Studenti budou seznámeni se základy systémů řízení jakosti. Pozornost je zaměřena na koncepci systémů řízení kvality podle norem řady ISO 9000, TQM, Six sigma, Kaizen. Dále budou studenti seznámeni se vztahem mezi jakostí a životním prostředím. Zařazena je problematika environmentálního systému řízení a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na požadavek na neustálé zlepšování kvality a na požadavek systémového měření spokojenosti externích zákazníků.