Cílem předmětu je seznámit studenty nejen se základní charakteristikou jednotlivých druhů životního pojištění, ale také specifikovat roli soukromého životního pojištění v současné době (význam životního pojištění v rámci finančního, pojistného trhu a důchodového zabezpečení) a nastínit předpokládaný vývoj.