Uvedení do odborné pojišťovací problematiky, seznámení s pojmy používanými v rámci studia pojišťovnictví, základními principy fungování pojištění jako ekonomické kategorie a finanční služby, seznámení se základními podobami pojištění, zejména soukromého pojištění a objasnění vazeb na ostatní ekonomické kategorie.