Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky. V rámci části věnující se základům finanční matematiky je cílem této části seznámit studenty se základními otázkami finanční matematiky, matematickými pojmy, matematickými metodami používaných v moderních financích a nástroji používanými ve finanční oblasti. Rovněž také vysvětlit a odvodit hlavní matematické postupy a ukázat konkrétní aplikace těchto postupů ve finanční ? zejména bankovní praxi. V rámci části věnující se základům pojistné matematiky je cílem této části seznámit studenty se základními principy koncepce a konstrukce používaných v životním a neživotním pojištění v zahraniční a také v České republice a tím získat teoretické základy a též přehled o konkrétních užívaných formách pojištění z hlediska matematické komparace.