Cílem předmětu je seznámit studenta s principy komfortu a přenosových jevů tepla a hmoty. Poskytnout mu teoretické znalosti i experimentální zkušenosti umožňující zhodnotit sensorický a termofyziologický komfort. Student bude veden k rozlišování transportních jevů textilií při použití v odívání a technických aplikacích.