Cílem předmětu je seznámit studenty s formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu.