Úkolem předmětu je obeznámit studenty s velmi aktuální problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení, které se v odborné literatuře označuje jako hardware/software co-design. V průběhu výuky budou účastníci seznámeni s modely pro popis chování HW a SW částí a jejich vzájemnou spolupráci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací navrřeného systému. Praktická část návrhu je realizována v obvodech Xilinx v návrhovém prostředí ISE, případně Mentor.