Předmět je zaměřen na problematiku návrhu elektronických zařízení a praktickou dovednost s ním v reálném návrhovém systému. Jsou probírána témata z oblasti návrhu a technologie výroby desek plošných spojů (DPS), elektrických vlastností DPS, přípravy výroby DPS. Studenti jsou seznámeni také s problematikou technologie osazování součástek na desky plošných spojů a související problematikou vlastností součástek