Předmět je zaměřena na získání znalostí ve zpracování úloh zaměřených na výběr, analýzu a prezentaci dat vyskytujících se během obvyklého životního cyklu výrobku. Výuka je orientována na prostředí operačního systému MS Windows.